Lietošanas noteikumi

IK Kurzemes Sulu Meistars, reģistrācijas Nr.42102043390,
adrese: Dienvidkurzemes novads, Gramzdas pagasts, Dāma, Dīķa Smēde,
LV-3487, turpmāk – Internetveikals – nodrošina mājas lapā pieejamo
saturu un sniedz preces/pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem
Lietošanas noteikumiem.

1. Vispārīgie noteikumi

Ja Pircējs, izmantojot mājas lapas starpniecību, iegādājas
preces/pakalpojumus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par
Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas
regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas
„Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru
Kabineta noteikumiem „Noteikumi par Distances līgumu” u.c.

2. Pirkumu veikšana

Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas blakus produktiem.

Lai veiktu pasūtījumu, Pircējs pievieno vēlamos produktus iepirkumu
grozam, aizpilda visus nepieciešamos laukus un izvēlas piemērotāko
piegādes veidu. Pasūtījuma kopējās izmaksas ar piegādi pēc tam tiek
parādītas uz ekrāna. Pircējs veic pirkuma apmaksu, lai pabeigtu
pasūtījumu.

3. Apmaksas noteikumi

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt,
izvēloties sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma
makecommerce.lv , Maksekeskus AS:

Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un LuminorVisa/Mastercard karšu maksājumi

NB! Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, Pircējs apstiprina pasūtījumu un noklikšķina uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”.

Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz Internetveikala
bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nav iespējams,
Pircējs par to tiek informēts un samaksātā summa tiek atmaksāta ne vēlāk
kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

4. Piegādes noteikumi

Preces tiek piegādātas Latvijas teritorijā. Iegādātās preces var saņemt sekojošos veidos:

saņemt pakomātā:DPD,Latvijas pasts,Omniva,saņemt ar kurjerpastu mājās,paņemt no noliktavas (pašizvešana).
Visas nodevas un nodokļus, kas jāsamaksā, lai saņemtu sūtījumu piegādes
galamērķī, sedz Pircējs. Piegādes izmaksas tiek parādītas pirms
pasūtījuma apstiprināšanas. Iegādātās preces tiek nogādātas Pircēja
norādītajā adresē2-5 darba dienu laikā. Izņēmuma gadījumos
Internetveikalam ir tiesības nosūtīt preces pēc noteiktā termiņa, par to
informējot klientu.

5. Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no
Preces saņemšanas brīža. (Atkarībā no preces, Pircējam var nebūt
obligātas atteikuma tiesības, šādā gadījumā iemeslam ir jābūt skaidri
norādītam un izskaidrotam). Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja
Pircējs ir juridiska persona.

Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, preces drīkst izmantot
tikai tām paredzētajiem mērķiem, Pircējs ir atbildīgs par preces
kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas
termiņā. Ja preces tiek nepiemēroti izmantotas vai bojātas, lietošanas
laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas
norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums, vai tas ir
būtiski bojāts, Internetveikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu
atbilstoši preces vērtības samazinājumam.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jāiesniedz atteikuma veidlapu, kuru iespējams atrast šeit: atteikuma veidlapa, nosūtot to uz e-pasta adresi kurzemes@sulumeistars.lv 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas.

Pircēja pienākums ir 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas
nosūtīšanas Internetveikalam, atdot Internetveikalam preces. Pēc atpakaļ
nosūtīto preču saņemšanas Internetveikals ne vēlāk kā 14 dienu laikā
atmaksā visus no pircēja saņemtos maksājumus, pamatojoties uz Distances
līgumu.

Internetveikalam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz
brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja preces. Ja Pircējs ir izvēlējies
citu sūtīšanas veidu nekā lētāko Internetveikalā piedāvāto sūtījumu
veidu, Internetveikalam nav pienākums kompensēt pārsniegtās sūtījuma
izmaksas.

Internetveikals nav atbildīgs par kavēšanos, kas radusies  nepārvaramas varas apstākļu dēl.

Internetveikals patur tiesības atteikties pārdot preces un pieprasīt
preču atgriešanu no Pircēja, ja internetveikalā norādītā cena ir
ievērojami mazāka par tās tirgus cenu kļūdas dēļ.

6. Patērētāja tiesības par Līgumam neatbilstošu preci

Internetveikals ir atbildīgs par Pircējam pārdoto preču neatbilstību
Līguma noteikumiem vai trūkumiem, kas radušies 1 mēneša laikā pēc preču
piegādes dienas klientam. Pircējam ir jāinformē Internetveikals
par preču neatbilstību 3 dienu laikā, iesniedzot sūdzību. Pircējs var
iesniegt sūdzību, sazinoties ar Internetveikalu, rakstot uz
kurzemes@sulumeistars.lv

Internetveikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču
piegādes Pircējam. Ja iegādātajām precēm ir trūkumi, par kuriem ir
atbildīgs Internetveikals, Pircējam ir tiesības pieprasīt preču trūkumu novēršanu vai apmaiņu pret jaunām precēm bez maksas .

Ja preces nav iespējams labot vai nomainīt, Internetveikals atdod Pircējam visus Distances līgumā paredzētos maksājumus. Internetveikals uz Pircēja sūdzību sniedz rakstisku atbildi 15 dienu laikā.

7. Pircēja personas datu apstrāde

Internetveikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus Pircējs ir
ievadījis pie preču pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts
u.c.

Internetveikals nodod personas datus transporta pakalpojumu sniedzējam/iem, lai nodrošinātu preču piegādi.

Ja Pircējs ir piekritis saņemt Internetveikala mārketinga
paziņojumus, tostarp jaunumus, Internetveikals laiku pa laikam var
sazināties ar Pircēju, nosūtot informāciju par Internetveikala
pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā nolūkā Internetveikals
var apstrādāt Pircēja e-pasta adresi, kura norādīta, pierakstoties
mārketinga komunikācijai. Pircējam ir iespēja atteikties no mārketinga
paziņojumiem, rakstot uz kurzemes@sulumeistars.lv.

8. Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs
un Internetveikals apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos
normatīvos aktus.

Puses visus starp Internetveikalu un Pircēju radušos strīdus risina
savstarpēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdodas atrisināt
sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risina Latvijas Republikas
tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju)
un Internetveikalu var nodot risināšanai Patērētāju tiesību
aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.