Preču atgriešanas politika

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no
tās saņemšanas brīža. (Atkarībā no preces, Pircējam var nebūt obligātas
atteikuma tiesības, šādā gadījumā iemeslam ir jābūt skaidri norādītam
un izskaidrotam). Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir
juridiska persona.

Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, preces drīkst izmantot
tikai tām paredzētajiem mērķiem. Pircējs ir atbildīgs par preces
kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas
termiņā. Ja preces tiek nepiemēroti izmantotas vai bojātas, lietošanas
laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas
norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai tās
iepakojums ir būtiski bojāts, Internetveikalam ir tiesības samazināt
atmaksājamo summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jāiesniedz atteikuma veidlapu, kuru iespējams atrast šeit: atteikuma veidlapa, nosūtot to uz e-pasta adresi kurzemes@sulumeistars.lv 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas.

Pircēja pienākums ir - ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas atdot Internetveikalam preces.
Pēc atpakaļ nosūtīto preču saņemšanas Internetveikals ne vēlāk kā 14
dienu laikā atmaksā visus no pircēja saņemtos maksājumus, pamatojoties
uz Distances līgumu.

Internetveikalam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz
brīdim, kamēr no Pircēja nav saņemtas preces vai preču atgriešanas
apliecinājums. Ja Pircējs ir izvēlējies citu sūtīšanas veidu nekā lētāko
Internetveikalā piedāvāto sūtījumu veidu, Internetveikalam nav
pienākums kompensēt pārsniegtās sūtījuma izmaksas.

Internetveikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai
to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un
šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Internetveikala saprātīgas kontroles.

Internetveikals patur tiesības atteikties pārdot preces un pieprasīt
preču atgriešanu no Pircēja, ja Internetveikalā norādītā cena ir
ievērojami mazāka par tās tirgus cenu kļūdas dēļ.

Patērētāja tiesības par līgumam neatbilstošu preci

Internetveikals ir atbildīgs par Pircējam pārdoto preču neatbilstību
Līguma noteikumiem vai trūkumiem, kas radušies 1 mēneša laikā pēc preču
piegādes dienas klientam, vai bijusi piegādes brīdī, ja šāds pieņēmums
nav pretrunā ar lietas īpašībām vai trūkumu. Pircējam par preču
neatbilstību 3 dienu laikā pēc tās konstatēšanas ir jāiesniedz sūdzība Internetveikalam. Pircējs var iesniegt sūdzību, sazinoties ar Internetveikalu, rakstot uz kurzemes@sulumeistars.lv

Internetveikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču
piegādes Pircējam. Ja iegādātajām precēm ir trūkumi, par kuriem ir
atbildīgs Internetveikals, Pircējam ir tiesības pieprasīt preču trūkumu novēršanu vai apmaiņu pret jaunām precēm bez maksas.

Ja preces nav iespējams labot vai nomainīt, Internetveikals atdod Pircējam visus Distances līgumā paredzētos maksājumus. Internetveikals uz Pircēja sūdzību sniedz rakstisku atbildi 15 dienu laikā.